Suave v3

Marina Marki Drivenes. Sprang

Gruppertimer i sprang

Marina er selv sprangrytter på Grand Prix nivå. Underviser gruppetimer på opp til 5 elever onsdager fra kl. 17.00-19.00. For ryttere med egen hest.

Pris kr. 270 pr. gang. 10 gangers binding

Kr. 50 i baneleie pr. gang for hester som ikke er oppstallet på senteret

Ved interesse kontakt Marina på 91788183