Suave v3

Prisliste oppstalling

Oppstalling, kr 6575 inkl. mva. per mnd.

Oppstallør deltar i rullering på kveldsforing (1-2 ganger pr mnd) og i tillegg bidrar man med 4 timer dugnad per måned.
Dugnaden kan være klargjøring av bokser før arrangementer, vasking, vaktmesteroppgaver, kafedrift, snømåking, gartneroppdrag, rydding, osv.

De 6575,- er fordelt slik:
Boksleie (inkluderer boks, skap, lagerplass, samt tilgang til alle fasiliteter inkl. skrittemaskin.) kr 3300,-
Faste varer og tjenester (foring morgen og lunsj, 8 x trillebår med flis og bortkjøring av møkk (oppstallør møkker selv)) kr 2000,- inkl. mva.
6 kg ensilasje kr 1275,- inkl. mva.

 

 

Ekstra tjenester eks. mva. inkl. mva.
Ekstra ensilasje, 1 kg per dag 172 215
Utslipp 1 ukedager, inkl. på/av utedekken 440 550
Utslipp 2 280 350
Utslipp 1 alle dager, inkl. på/ av dekken 800 1000
Utslipp 2 440 550
Enkelt utslipp 80 100
Bytte dekken ved utslipp, 50,- per gang 280 350
Belegg av/på, 50,- per gang 280 350
Møkking, 200,- per gang 1600 2000
Betfiber 80 100
Trillebår m/ flis 64 80
     
Døgnoppstalling 1 natt   500
Døgnoppstalling mer enn 1 natt   300
Ukesoppstalling   1500
Dagboks    300
Ensilasje per kg   10
Leie hall A, hel dag   5000
Leie hall B, hel dag   3000