Suave v3

Prisliste

Prisliste

Pris inkluderer boks, skap, lagerplass og tilgang på alle fasiliteter inkludert skrittemaskin. Ansatte forer hesten morgen og middag hver dag. 

Inkluderer inntil 8 kg ensilasje pr dag.

 

Bronse

Kr. 5000 pr. mnd

Oppstallør deltar i rullering på kveldsforing(1-2 ganger pr mnd) og må stille dugnad på 6 stevner pr år med 2 vakter på 8 timer pr. stevne.

 

Sølv

Kr. 5800 pr. mnd

Oppstallør deltar i rullering på kveldsforing(1-2 ganger pr mnd)

 

Gull

Kr. 6800 pr. mnd

Oppstallør er fritatt for dugnad

 

Tillegg

Tillegg for tørrhøy istedenfor ensilasje kr. 600 pr mnd.

Ekstra ensilasje pr kg kr. 180 pr mnd

Ekstra høy pr kg kr. 250 pr mnd

Utslipp ukedager inkl. på/av utedekken kr 550 pr mnd

Utslipp alle dager inkl. på/av utedekken kr 1000 pr mnd

Bytte dekken ved utslipp kr. 50 pr gang / 350 pr mnd                  

Belegg av eller på/av ved utslipp kr. 50 pr gang /350 mnd

Møkking per gang/ alle dager kr. 200 /2000 mnd