Suave v3

Future Riders

Satsningsgruppe i enten dressur eller sprang for ungdom. For de som er interesserte i å starte stevner.

Team Epona: Future Riders

Satsningsgruppe i enten sprang eller dressur

Har du ambisjoner, har du lyst til å starte stevner eller vil du noe mer med din ridning enn å ri i rideskolen en gang i uka? Da bør du søke om plass i satsningsgruppa «Future Riders», i regi av Epona Ryttersenter og Anders Lefdal.

Hvem kan søke?

Alle kan i prinsippet søke!!!

Visse kriterier vil likevel være viktige. For å bli med i satsningsgruppa må man være medlem av Sørlandsparken Rideklubb, ha Grønt Kort og lisens. Disse tingene kan ordnes i løpet av det første halvåret. Ellers må man minimum ri på et nivå tilsvarende Rideknappen grad V. Og ikke minst må man ha lyst, ambisjoner og ville noe mer med sin ridning enn å ri i rideskolen en gang i uka. Det legges opp til at man får starte på stevne 1-2 ganger pr. semester.

Pris er kr. 350 per time, som faktureres ut 2 ganger i halvåret. Ridekurset følger skoleåret med ferier og helligdager. Plassen beholder man til den eventuelt sies opp (4 ukers oppsigelse).