Suave v3

Oppstalling

Informasjon om tilbud, fasiliteter og pris.

Epona Ryttersenter satser først og fremst på de klassiske ridedisiplinene sprang og dressur. Det betyr at senteret er tilrettelagt for oppstallører som vil arbeide for å utvikle sine rideferdigheter i spesielt disse disipliner. Epona kan tilby utleie av ca. 40 store, lyse, fine hestebokser. Oppstallørene har muligheter til å jobbe sine hester på geopadunderlag ute som inne på baner som vedlikeholdes daglig. Det arrangeres treninger med ulike instruktører både i sprang og dressur opp til Grand Prix nivå. Alle oppstallører må skrive kontrakt og signere et stallreglement. Alle hester som er innom vår stall må ha gyldig vaksinasjonskort.

OPPSTALLING

 

Faste utgifter kr. 4.778. I tillegg kommer uttak fór.

Fór faktureres for faktisk uttak i henhold til forliste, snittet på Epona er pr juni-17 kr. 1.561 pr mnd. Fór faktureres kun når hesten står på senteret (fradrag hest på beite osv).

 

De faste utgiftene deles slik:

Boksleie kr. 3.617(faktureres uten mva)
Boksleien inkluderer hesteboks, utstyrsskap, lagerplass, tilgang til alle fasiliteter ekskl. skrittemaskin

 Faste varer og tjenester kr. 1161 pr mnd inkl. mva

 Inkluderer flis, 3 foringer pr dag, utslipp(med på/av regndekken) på hverdager.

Rabatt for faste oppstallører:

Det gis kr. 692 i rabatt pr. mnd (ikke juli) på hest/ponni nr. 2.

Det gis kr. 1.731 i rabatt (halv boksleie) på alle hester/ponnier i juli.

Annen oppstalling:
Døgnoppstalling                                   kr.   350 pr. døgn (2 døgn kr 600)
Dagoppstalling                                     kr.   200 pr. dag
Ukesoppstalling                                   kr. 1.500 pr. uke
All oppstalling er inkl. boks med flis. Ukesoppstalling inkluderer også utslipp på hverdager. Uttak av fór faktureres etter forbruk.

Ekstra fòr og tjenester som kan kjøpes:
Skrittemaskin, fri bruk                         kr. 364 pr. mnd

Belegg av ved utslipp:                          kr. 150 pr. mnd

Belegg/dekken på/av ved utslipp:          kr. 250 pr. mnd

Møkking pr gang/ alle dager                  kr. 200/2000 pr. mnd

Ekstra lufting pr gang/alle dager            kr. 100/1500 pr. mnd

Lufting helg, fast                                  kr. 750 pr. mnd

Vaskotek                                             kr. 125 pr. vask

Ekstra trillebår med flis                          kr. 50 pr. trillebår

Markkur behandling                               kr. 300 pr. gang

Flisball                                                 kr. 120 pr ball

Kraftfòr (komplett)                               kr. 8 pr. kilo

Kraftfor(diamant, ekstrem)                     kr. 11. pr. kilo

Grovfòr (tørt høy)                                kr. 10 pr. kilo

Grovfór (ensilage)                                kr. 8 pr. kilo

Faste oppstallører betaler kun kostpris pluss 20 % for uttak av fór.